23 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29423

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No               :   2015/76

İşyeri                      :   Han Sosyal Hizmetler ve Taşeronluk-Eşref Aslan

                                    Özerler Mah. Fatih Cad. No: 14 Torkan İş Merkezi Kat: 5 D: 62

                                    Lüleburgaz/KIRKLARELİ (Merkez)

SGK Sicil No         :   0028713.039

Tespiti İsteyen       :   Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası

İnceleme                 :   Han Sosyal Hizmetler ve Taşeronluk-Eşref Aslan’da Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Pınarhisar Asfaltı Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresindeki Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. A.Ş. adresinde kurulu işyerinde paketleme (promosyon işlerinin paketlerle birleştirilmesi) işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Han Sosyal Hizmetler ve Taşeronluk-Eşref Aslan’ın Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. A.Ş. adresinde kurulu işyerinde yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.