23 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29423

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No               :   2015/75

İşyeri                      :   Sümerpak Temizlik Hizmetleri A.Ş.

                                    Balıklıgöl Devlet Hastanesi/Şanlıurfa

SGK Sicil No         :   1037425.063

Tespiti İsteyen       :   Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

İnceleme                 :   Sümerpak Temizlik Hizmetleri A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Balıklıgöl Devlet Hastanesi/Şanlıurfa adresinde kurulu bulunan işyerinde, elektronik veri kayıt ve otomasyon işlerinin yürütüldüğü bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Sümerpak Temizlik Hizmetleri A.Ş. işyerinde işlerin niteliği itibariyle 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.