22 Temmuz 2015 Tarihli ve 29422 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bahçeşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Fırat Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

—  Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Üniversitesi Osteoarkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  MEF Üniversitesi Uluslararası Güvenlik Çalışmaları ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Sayaçlar Komisyonunun Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG/2013-5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG/2015-6)

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri