21 Mayıs 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29362

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7693

Ekli “Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe ve Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’nın 4/5/2015 tarihli ve 14143 sayılı yazısı üzerine, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                A. BABACAN                                  Y. AKDOĞAN                                  N. KURTULMUŞ

          Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                      Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                       K. İPEK                                                      A. İSLAM                                          V. BOZKIR                                                F. IŞIK

                 Adalet Bakanı                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı          Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                  İ. GÜLLÜCE                                 M. ÇAVUŞOĞLU                                  N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı        Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                                  Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                   A. Ç. KILIÇ                                        M. M. EKER                                         N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   S. ÖZTÜRK                                                 C. YILMAZ                                          Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                          Kalkınma Bakanı                       Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                             İ. YILMAZ                                            V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                     Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                F. BİLGİN

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Eki için tıklayınız