15 Mayıs 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29356

KARAR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Su Ürünleri Tescil Komitesi)’ndan:

SU ÜRÜNLERİ TESCİL KOMİTESİ KARARI

KARAR NO: 1

KARAR TARİHİ: 15/12/2014

BAŞVURU SAHİBİ: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM),

BAŞVURUYA KONU TÜRLER: Tanımları, morfolojik özellikleri, biyolojik özellikleri, genetik özellikleri ve diğer özellikleri belirtilmiş olan Karadeniz Alabalığı Ek-1 (7 sayfa), Karadeniz Kalkan Balığı Ek-2 (6 sayfa), Kerevit Ek-3 (5 sayfa), Akdeniz Midyesi Ek-4’te (4 sayfa) yer alan türler,

KULLANIM AMACI: Gıda ve balıklandırma,

HUKUKİ DAYANAK: 18/8/2012 tarih ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik”,

KARAR: Su Ürünleri Tescil Komitesi tarafından 2014 yılı olağan toplantısında alınan kararlar:

1- Tescili için başvurulan Karadeniz Alabalığı, Karadeniz Kalkan Balığı, Kerevit ve Akdeniz Midyesinin tescil edilmesi,

2- Gelecek dönem için İnci Kefali, Doktor Balığı, Mersin Balığı, Hamsi, İstavrit, Tıbbi Sülük, Kara Salyangozu, Kurbağa gibi türlerin tescil hazırlık çalışmalarının yapılması,

3- TAGEM tarafından yapılacak projelerde tescile esas oluşturacak bilgilerin proje çerçevesinde elde edilmesi,

4- Türkiye Su Ürünleri Gen Bankası’nda muhafaza edilecek örneklerin toplanmasına yönelik gerçekleştirilecek projede tescil verilerinin temin edilmesi,

hususlarına, imkânlar ölçüsünde öncelik verilmesine karar verilmiştir.

 

Ekler için tıklayınız