15 Mayıs 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29356

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2015/26

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN atanmıştır.

14/5/2015

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI