6 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29347

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7512

İstanbul’da bulunan bazı alanlarda gerçekleştirilecek proje uygulamaları kapsamında 22/8/2011 tarihli ve 2011/2163 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirildiği alan sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 23/2/2015 tarihli ve 3017 sayılı yazısı üzerine, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

    Ahmet DAVUTOĞLU

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                           Y. AKDOĞAN                                                 N. AVCI

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                             Başbakan Yardımcısı V.

 

                       K. İPEK                                                         A. İSLAM                                                   V. BOZKIR                                                      F. IŞIK

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                     İ. GÜLLÜCE                                                A. Ç. KILIÇ                                               N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                            Dışişleri Bakanı V.                                      Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                      A. Ç. KILIÇ                                                 M. M. EKER                                               N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   S. ÖZTÜRK                                                    C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                       N. AVCI                                                           İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                             Millî Eğitim Bakanı                                     Millî Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                                                    F. BİLGİN

                                                               Sağlık Bakanı                                                          Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

16/3/2015 TARİHLİ VE 2015/7512 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

MADDE 1 – İstanbul’da bulunan ve 22/8/2011 tarihli ve 2011/2163 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 29/9/2009 tarihli ve 2009/31 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile kabul edilen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesinin “Fiziksel Altyapının İyileştirilmesi” başlıklı bölümünde belirtilen kriterlere uygun hale getirilmesi amacıyla, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirildiği alanın sınırları, ekli kroki ile listede gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

Kroki ve Liste için tıklayınız.