22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29334

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   20 Nisan 2015

         69471265-305-4452

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Türk Arap Ligi Ekonomi ve Ticaret Bakanları 2. Toplantısına katılmak üzere; 19 Nisan 2015 tarihinde Kuveyt’e gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        20 Nisan 2015

       68244839-140.03-149-311

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 20/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4452 sayılı yazınız.

Türk Arap Ligi Ekonomi ve Ticaret Bakanları 2. Toplantısına katılmak üzere, 19 Nisan 2015 tarihinde Kuveyt’e gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI