16 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29328

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ BESLEME KANUNU UYGULAMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“n) Bedelen besleme: Tayın bedeli verilerek ve beslemenin oluşturulan heyet marifetiyle yapıldığı beslemeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Toplu beslenmesi uygun görülen personel, Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı veya yetkilendirecekleri makamın onayı ile beslemeye dahil edilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe, Yönetmeliğin 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm ve maddeler eklenmiş, diğer bölüm ve maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bedelen Besleme

Bedelen besleme heyetinin teşkili

MADDE 12 – (1) Jandarma Genel Komutanlığına bağlı bedelen beslenen birliklerde, erbaş ve erlerin dengeli ve yeterli beslenmelerini sağlamak amacıyla bedelen besleme heyeti kurulur. İşlemler bu heyet tarafından yürütülür.

(2) Heyet; başkan, muhasip, mutemet, besleme muhasip-mutemedi, kiler sorumlusu ve ihtiyaç duyulan diğer üyelerden oluşur.

Tayın bedelinin kullanılması

MADDE 13 – (1) Bedelen besleme faaliyetinde, tayın bedelinin kullanılmayan kısmı ay sonunda hak sahibi personele iade edilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/3/2008

26803

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

8/6/2011

27958

2-

28/2/2012

28218