16 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29328

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ BESLEME KANUNU TEMİZLİK MADDELERİ

KULLANIM ESASLARI VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanım Esasları ve Usullerine Dair Yönetmeliğin Ek-1’i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Ek-1 TEMİZLİK MADDELERİ BEDEL ÖLÇÜT TABLOSU

S.

NO:

TEMİZLİK

GRUBU

TEMİZLİK

MADDESİNİN

CİNSİ

KİŞİ BAŞINA

GÜNLÜK

MİKTARI

KİŞİ

BAŞINA

AYLIK

MİKTARI

KİŞİ BAŞINA

YILLIK

MİKTARI

AÇIKLAMALAR

1

K

İ

Ş

İ

S

E

L

 

 

T

E

M

İ

Z

L

İ

K

Banyo Sabunu

5,3gr

160 gr

1920gr

                Birlik imkân kabiliyetleri, iklim şartları ve görevin ihtiyaçları da dikkate alınarak; bir er/erbaş/ askeri öğrencinin haftada azami dört defa banyo yapabileceği (ihtiyaç banyosu dâhil) ve her banyo esnasında vücut temizliği için ortalama 10 gr sabun harcadığı tespit edilmiştir. Kirletici işlerde çalışanlara %50 oranında fazla verilir. Verilecek sabun piyasa teamülüne uygun ambalajlarda tedarik edilir, uygun periyotlarda dağıtılır ve gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

2

Şampuan

6,7ml

200ml

2400ml

                Birlik imkân kabiliyetleri, iklim şartları ve görevin ihtiyaçları da dikkate alınarak; bir er/erbaş/ askeri öğrencinin haftada azami dört defa banyo yapabileceği (ihtiyaç banyosu dâhil) ve her banyo esnasında baş/saç temizliği için ortalama 12,5 ml şampuan harcadığı tespit edilmiştir. Kirletici işlerde çalışanlara % 50 oranında fazla verilir. Verilecek şampuan piyasa teamülüne uygun ambalajlarda tedarik edilir, uygun periyotlarda dağıtılır ve gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

3

Sıvı El Sabunu

40ml

1200ml

14400ml

                Birlik imkân kabiliyetleri, iklim şartları ve görevin ihtiyaçları da dikkate alınarak; bir er/erbaş/ askeri öğrencinin günde 10 defa (altı defa yemeklerden önce ve sonra, iki defa tuvalet ihtiyacı sonrası ve iki defa muhtelif) el temizliği için yapabileceği ve her el temizliği esnasında ortalama 4 ml sıvı sabun harcadığı tespit edilmiştir. Kirletici işlerde çalışanlara % 50 oranında fazla verilir. Verilecek sıvı sabun sağlık açısından antibakteriyel özellikte ve piyasa teamülüne uygun ambalajlarda tedarik edilir, uygun periyotlarda ve şartlarda tüketime sunulur.  Gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

4

Tıraş Sabunu

(Krem)

Tıraş Jeli/

Köpüğü

3,3ml

100ml

1200ml

                Bir er/erbaş/erkek askeri öğrencinin günde bir defa tıraş olabileceği ve her tıraş esnasında ortalama 3,3 ml. tıraş jeli/köpüğü harcadığı tespit edilmiştir. Tıraş sabunu(krem) yerine, kullanım kolaylığı ve rahatlığı nedeniyle tıraş jeli/köpüğü verilebilir. Verilecek tıraş jeli/köpüğü piyasa teamülüne uygun ambalajlarda ve uygun periyotlarda dağıtılır ve gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

5

Diş Macunu

1,1ml

33ml

400ml

                Bir er/erbaş/askeri öğrencinin günde iki defa dişlerini fırçalayacağı ve her diş fırçalaması esnasında da 1,1 ml. diş macunu harcadığı belirlenmiştir. Yıllık 400 ml lik diş macunu istihkakı piyasa teamüllerine uygun ambalajlarda ve uygun periyotlarda dağıtılır. Gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

6

Diş Fırçası

-

1/6 Ad.

2 Ad.

                Bir er/erbaş/askeri öğrencinin günde iki defa dişlerini fırçalayacağı ve diş fırçasının sağlık açısından altı ayda bir değiştirilmesi gerektiğinden dolayı er/erbaş/ askeri öğrencilere verilecek diş fırçası her altı ayda bir adet olacak şekilde dağıtılır. Gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

7

Tıraş Bıçağı

-

2 Ad.

24 Ad.

                Bir er/erbaş/erkek askeri öğrencinin günde bir defa tıraş olabileceği ve bir tıraş bıçağını 2 hafta süreyle kullanabileceği, tespit edilmiştir. Verilecek tıraş bıçağı piyasa teamüllerine uygun ambalajlarda tedarik edilir, uygun periyotlarda dağıtılır ve gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

8

Tıraş Bıçağı (Banyo İçin)

-

1 Ad.

12 Ad.

                Bir er/erbaş/ askeri öğrencinin ayda iki defa banyo temizliği yapabileceği belirlenmiştir. Verilecek banyo tıraş bıçağı piyasa teamüllerine uygun ambalajlarda tedarik edilir, uygun periyotlarda dağıtılır ve gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

 

9

Hijyenik Ped

-

16 Ad.

192 Ad.

                Bir kadın öğrencinin ayda ortalama 16 adet hijyenik ped kullandığı belirlenmiştir. Verilecek hijyenik ped piyasa teamülüne uygun nakliye ambalajlarında tedarik edilir, uygun periyotlarda dağıtılır ve gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

10

     Ç

A

M

A

Ş

I

R

 

T

E

M

İ

Z

L

İ

Ğ

İ

Çamaşır Yıkama Deterjanı

(Otm. Çam. Yık. Toz Deterjan)

 

9 gr

270 gr

3240 gr

                Çamaşırların yıkanması ile ilgili mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak 1 er/erbaş/askeri öğrencinin 1 yılda yıkanacak toplam çamaşır miktarı 328 kg. olarak tespit edilmiştir. 1 kg. kuru çamaşırın yıkanması için 10 gr. deterjan harcayacağından hareketle 1 er/erbaş/askeri öğrenci için ihtiyaç duyulan aylık çamaşır deterjanı miktarı 270 gr. olarak belirlenmiştir. Kirletici işlerde çalışanlara % 50 oranında fazla verilir. Verilecek çamaşır yıkama deterjanı piyasa teamülüne uygun ambalajlarında tedarik edilir, ortak kullanım alanlarında (çamaşırhanede) uygun periyotlarda ve şartlarda tüketime sunulur ve gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

11

Çamaşır Yumuşatıcı

6 gr

180 gr

2160 gr

                Çamaşırların yıkanması ile ilgili mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak 1 er/erbaş/askeri öğrencinin 1 yılda yıkanacak çamaşır miktarı toplam 328 kg. olarak tespit edilmiştir. 1 kg. kuru çamaşırın yıkanması için 7 gr. yumuşatıcı harcayacağından hareketle 1 er/erbaş/askeri öğrenci için ihtiyaç duyulan aylık çamaşır yumuşatıcı miktarı 180 gr. olarak belirlenmiştir. Verilecek çamaşır yumuşatıcısı piyasa teamülüne uygun ambalajlarında tedarik edilir, ortak kullanım alanlarında (çamaşırhanede) uygun periyotlarda ve şartlarda tüketime sunulur ve gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

12

Çamaşır Suyu

3 gr

90 gr

1080 gr

                Çamaşırların yıkanması ile ilgili mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak 1 er/erbaş/askeri öğrencinin 1 yılda yıkanacak çamaşır miktarı toplam 328 kg. olarak tespit edilmiştir. 1 kg. kuru çamaşırın yıkanması için 3,4 gr. çamaşır suyu harcayacağından hareketle 1 er/erbaş/askeri öğrenci için ihtiyaç duyulan çamaşır suyu miktarı belirlenmiştir. Verilecek çamaşır suyu piyasa teamülüne uygun ambalajlarda tedarik edilir, ortak kullanım alanlarında (çamaşırhanede) uygun periyotlarda ve şartlarda tüketime sunulur ve gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

13

B

E

S

L

E

M

E

 

H

İ

Z

M

E

T

L

E

R

İ

 

T

E

M

İ

Z

L

İ

Ğ

İ

Bulaşık Deterjanı

(Bul.Yık.Mak.İçin)

12 gr

360 gr

4320 gr

                Er/erbaş/askeri öğrencinin bir günde yemekhanelerde üç öğün kullandığı malzemeler (beş gözlü krom çelik servis tepsisi, tabaklar, servis tepsisi, bardak, çatal, kaşık, bıçaklar vb.) ile er/erbaş/ askeri öğrenciye ait mutfaklarda yemek yapmak amacıyla kullanılan malzemelerin (tencere, tava, kepçe, kevgirler vb.) yıkanması için günlük kişi başına düşen bulaşık yıkama makinesi deterjanı 12 gram olarak belirlenmiştir. Buna göre, verilecek bulaşık deterjanı piyasa teamülüne  uygun ambalajlarda tedarik edilir, ortak kullanım alanlarında (bulaşıkhanede) uygun periyotlarda ve şartlarda tüketime sunulur ve gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

14

Parlatıcı / Durulama Mad.

(Bul.Yık.Mak.İçin)

7 gr

210 gr

2520 gr

                Er/erbaş/askeri öğrencilerin yemekhanelerde üç öğün kullandığı malzemeler (beş gözlü krom çelik servis tepsisi, tabaklar, servis tepsisi, bardak, çatal, kaşık, bıçaklar vb.) ile er/erbaş/ askeri öğrenciye ait mutfaklarda yemek yapmak amacıyla kullanılan malzemelerin (tencere, tava, kepçe, kevgirler vb.) yıkanması için günlük kişi başına düşen bulaşık yıkama makinesi parlatıcısı 7 gr. olarak belirlenmiştir. Buna göre, verilecek bulaşık parlatıcısı piyasa teamülüne uygun ambalajlarda tedarik edilir, ortak kullanım alanlarında (bulaşıkhanede) uygun periyotlarda ve şartlarda tüketime sunulur ve gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

15

Bulaşık

Deterjanı Sıvı

(Elde Yıkama İçin)

5 gr

150 gr

1800 gr

                Er/erbaş/ askeri öğrenciye ait mutfaklarda yemek yapımında üç öğün kullanılan malzemelerin (buharlı yemek kazanları, kara kazanlar, fırın tepsileri vb.) yıkanması için günlük kişi başına düşen bulaşık elde yıkama deterjanı 5 gr. olarak belirlenmiştir. Buna göre, verilecek bulaşık elde yıkama deterjanının piyasa teamülüne uygun ambalajlarda tedarik edilir, ortak kullanım alanlarında (bulaşıkhanede) uygun periyotlarda ve şartlarda tüketime sunulur ve gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

16

Ağır Kir Yağ Çözücü (Fırın, Kuzine,

Davlumbaz İçin)

5 gr

150 gr

1800 gr

                Er/erbaş/ askeri öğrenciye ait mutfaklarda yemek yapımında kullanılan konveksiyonlu fırın, yer ocağı, fritöz, davlumbaz, tepsi, küvet, bakraç vb. krom/çelik malzemenin üzerindeki yanmış yağ lekelerini çıkarılması ile fırınlarda ekmek üretiminde kullanılan fırın tepsilerinin temizlenmesi için er/ erbaş/askeri öğrenci başına günde 5 gr. ağır kir ve yağ çözücünün yeterli olacağı belirlenmiştir. Verilecek ağır kir yağ çözücü piyasa teamülüne uygun ambalajlarda tedarik edilir, ortak kullanım alanlarında (mutfaklarda) uygun periyotlarda ve şartlarda tüketime sunulur ve gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

17

 

Genel Temizlik Maddesi

(Zemin Tem.İçin)

15 gr

450 gr

5400 gr

                Er/erbaş/ askeri öğrenciye ait mutfak, fırın, yemekhane, bulaşıkhane, koğuş, koridor, çalışma odaları, erbaş/er askeri öğrenci gazinosu, çamaşırhane ve hamamların zemin temizliğinin yapılması ve bu ortamların hijyen açısından uygun hâlde bulundurulması maksadıyla er/erbaş/ askeri öğrenci başına günde 15 gr. genel temizlik maddesinin yeterli olacağı belirlenmiştir. Verilecek genel temizlik maddesi piyasa teamülüne uygun ambalajlarda tedarik edilir, ortak kullanım alanlarında (mutfak, yemekhane, koğuşlar vb.) uygun periyotlarda ve şartlarda tüketime sunulur ve gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/3/2008

26803

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/6/2010

27624

2-

4/4/2012

28254

3-

3/7/2012

28342