16 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29328

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                               13 Nisan 2015

         69471265-305-4135

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Nisan 2015 tarihinden itibaren Hollanda ve Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    13 Nisan 2015

       68244839-140.03-143-295

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 13/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4135 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Nisan 2015 tarihinden itibaren Hollanda ve Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI