16 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29328

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :   2015/39

İşyeri                  :   Tüm-Pa Temizlik ve Sos. Hiz. İnş. Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti.

                                Cevizlidere Mah. 7. Sok. Demirler Palmiye İş Merkezi No: 4/4

                                Balgat-Çankaya/ANKARA

SGK Sicil No      :   1109802.027

Tespiti İsteyen   :   T.Sağlık-İş Sendikası

İnceleme             :   Tüm-Pa Temizlik ve Sos. Hiz. İnş. Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi işyerinde tıbbi sekreterlik, acil tıp teknisyenliği, anestezi teknikerliği, fizik tedavi, fizyoterapistlik, hasta yönlendirme, hasta bakıcılığı, hemşirelik, odyometristlik, röntgen teknisyenliği, sağlık teknikerliği hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar: Tüm-Pa Temizlik ve Sos. Hiz. İnş. Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.