3 Nisan 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29315

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                         2 Nisan 2015

         69471265-305-3730

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Business 20 (B20) Bölgesel Danışma Toplantısına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere; 2 Nisan 2015 tarihinde Hindistan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              2 Nisan 2015

       68244839-140.03-124-260

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2/4/2015 tarihli ve 69471265-305-3730 sayılı yazınız.

Business 20 (B20) Bölgesel Danışma Toplantısına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Nisan 2015 tarihinde Hindistan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI