25 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29306 (Mükerrer)

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2015/14

Prof. Dr. Muhittin ŞİMŞEK’in istifası nedeniyle boşalan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Hasan MANDAL’ın Üniversitelerarası Kurulca yapılan seçimi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/5 bendi gereğince onaylanmıştır.

24/3/2015

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI