4 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29285

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                       26 Şubat 2015

         69471265-305-2392

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 4 Mart 2015 tarihinde Irak’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             26 Şubat 2015

        68244839-140.03-84-182

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 26/2/2015 tarihli ve 69471265-305-2392 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Mart 2015 tarihinde Irak’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI