3 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29284

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/7/2011 tarihli ve 28009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği eki 1 sayılı listenin B) Taşra Teşkilatı kısmında yer alan 1-İl Müdürlüğü bölümünün  (d) satırı ile aynı kısımda yer alan 3-Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Kuruluşları bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

d)

Sivil Savunma Uzmanı

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü

Vali

”

“

3-

DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI TAŞRA KURULUŞLARI

A)

Genel Müdürlüklere Bağlı Kuruluşlar

a)

Müdür

İlgili Genel Müdür Yardımcısı

İlgili Genel Müdür

b)

Müdür Yardımcısı

Müdür

İlgili Genel Müdür Yardımcısı

c)

Sivil Savunma Uzmanı

Müdür

İlgili Genel Müdür Yardımcısı

ç)

Sayman

Müdür

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

d)

Diğer Personel

Müdür Yardımcısı

Müdür

B)

Müstakil Daire Başkanlıklarına Bağlı Kuruluşlar

a)

Müdür

Müstakil Daire Başkanı

İlgili Müsteşar Yardımcısı

b)

Müdür Yardımcısı

Müdür

Müstakil Daire Başkanı

c)

Sivil Savunma Uzmanı

Müdür

Müstakil Daire Başkanı

ç)

Sayman

Müdür

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

d)

Diğer Personel

Müdür Yardımcısı

Müdür

“

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/7/2011

28009

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/8/2013

28751