3 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29284

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                       26 Şubat 2015

         69471265-305-2391

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“2015 Türkiye Kültür Yılı” açılışına katılmak üzere; 3 Mart 2015 tarihinde Katar’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             26 Şubat 2015

        68244839-140.03-83-181

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 26/2/2015 tarihli ve 69471265-305-2391 sayılı yazınız.

“2015 Türkiye Kültür Yılı” açılışına katılmak üzere, 3 Mart 2015 tarihinde Katar’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI