10 Şubat 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29263

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                         5 Şubat 2015

         69471265-305-1304

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 10 Şubat 2015 tarihinden itibaren Kamboçya, Malezya ve Singapur’a gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                               5 Şubat 2015

         68244839-140.03-44-82

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 5/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1304 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Şubat 2015 tarihinden itibaren Kamboçya, Malezya ve Singapur’a gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI