3 Şubat 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29256

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA NÜKLEER ARAŞTIRMA ÖRGÜTÜ

(CERN) ARASINDA CERN’DE ORTAK ÜYE STATÜSÜ VERİLMESİ

HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

             Kanun No. 6587                                                                                                     Kabul Tarihi: 22/1/2015

MADDE 1 – (1) 12 Mayıs 2014 tarihinde Cenevre’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Arasında CERN’de Ortak Üye Statüsü Verilmesi Hakkında Anlaşma” ve Anlaşma’ya dair beyanımızı içeren Mektup’un onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2/2/2015