22 Ocak 2015 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29244

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

YABANCILARIN ALIMA ZNLER HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yabanclarn alma zinleri Hakknda Kanunun Uygulama Ynetmeliinin 55 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) ve () bentlerinde yer alan Trkiyeye giri tarihinden itibaren ay gememek ibaresi Trkiyeye giri tarihinden itibaren bir yl iinde toplam ay gememek olarak deitirilmi, nc fkrasndaki (c), (), ibaresi yrrlkten kaldrlm ve nc fkradan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmi, dier fkra buna gre teselsl ettirilmitir.

(4) Birinci fkrann (c) ve () bentleri kapsamndaki yabanclara, Trkiyeye giri tarihinden itibaren bir yl iinde Trkiyede toplam kal sreleri ay amamak zere, Trkiyeye oklu giri imkan salanr.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.