6 Ocak 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29228

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

İçişleri Bakanlığından:

             Tokat İli Almus İlçesi Görümlü Beldesinin isminin “Akarçay Görümlü” olarak değiştirilmesi, 5393 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca uygun görülmüştür.