30 Aralık 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29221 (Mükerrer)

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 18/12/2014

Karar No  : 2014/39

Konu         : Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2017)

Yüksek Planlama Kurulunca;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 5/7/2014 tarihli ve 2734 sayılı yazısı dikkate alınarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinatörlüğünde, ilgili kurum ve kuruluşların mutabakatıyla nihai şekli verilen ekli “Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2017)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

 

Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2017)