30 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29221

KURUL KARARI

Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumundan:

Karar No: 75935942-050.01.04[01/42]

Toplant Tarihi: 29/12/2014

Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurulunca, 2015 yl Merkezi Ynetim Bte Kanunu ile 660 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 19 uncu maddesi ve 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bamsz Denetim Ynetmeliinin 48 inci maddesine istinaden, bamsz deneti kimlii, bamsz deneti belgesi, bamsz denetim kuruluu belgesi ve bamsz denetilik snav (her bir alan) iin 2015 ylnda uygulanacak cretlerin, 12 ubat 2014 tarihli ve 28911 sayl Resm Gazetede yaymlanan cret tarifesi deitirilmeden, bamsz deneti mhr cretinin de 15 ubat 2014 tarihli ve 28914 sayl Resm Gazetede yaymlanan cret tarifesi deitirilmeden uygulanmasna karar verilmitir.