29 Aralk 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29220

YNETMELK

stanbul Bilim niversitesinden:

STANBUL BLM NVERSTES TIP FAKLTES RETM VE SINAV

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 30/11/2008 tarihli ve 27070 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul Bilim niversitesi Tp Fakltesi retim ve Snav Ynetmeliinin 21 inci maddesinin birinci fkrasnn (a), (b) ve (c) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) ANO hesabnda; rencinin her yaryl ald derslerin baar notu arlk katsaylar, bu derslere ait AKTS kredi deerleriyle arplarak elde edilen arpmlar toplanr ve AKTS kredi deerleri toplamna blnr.

b) AGNO hesabnda ise; ilk yaryldan itibaren rencinin ald tm derslerin baar notu arlk katsaylar, bu derslere ait AKTS kredi deerleriyle arplarak elde edilen arpmlar toplanr ve bu toplam, AKTS kredi deerleri toplamna blnr. Blme sonucu, virglden sonra iki hane yrtlp yuvarlatlarak verilir.

c) Baar notlar (G) ile takdir edilen Beden Eitimi, Gzel Sanatlar ve benzeri dersler ANO ve AGNO hesabnda dikkate alnmaz.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Fakltenin eitim-retim plannda gsterilen renimi izleyerek derslerin tmnden baarl olmu, mezuniyet iin 360 AKTSyi tamamlam, AGNOsunu en az 2.00 dzeyine karm ve bu Ynetmelikte belirtilen btn almalar baaryla tamamlam renci, renimini bitirmi saylr ve kendisine tp doktoru diplomas verilir.

(2) Faklteyi bitirenlere diplomalar ile birlikte ayrca diploma eki verilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmelie aadaki geici 1 inci madde eklenmitir.

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin 21 inci maddesinin birinci fkrasnn (a), (b) ve (c) bentlerindeki hkmler 2014-2015 Eitim-retim ylndan nce faklteye kaytl renciler hakknda uygulanmaz.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Bilim niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

30/11/2008

27070

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

10/4/2012

28260

2-

15/7/2013

28708