29 Aralk 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29220

YNETMELK

stanbul Bilim niversitesinden:

STANBUL BLM NVERSTES N LSANS VE LSANS ETM-RETM

VE SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 13/8/2006 tarihli ve 26258 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul Bilim niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki () bendi eklenmitir.

) AKTS: ykne dayal Avrupa Kredi Transfer sistemini,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin birinci fkrasnn (a), (b) ve (c) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) ANO hesabnda; rencinin her yaryl ald derslerin baar notu arlk katsaylar, bu derslere ait AKTS kredi deerleriyle arplarak elde edilen arpmlar toplanr ve AKTS kredi deerleri toplamna blnr.

b) AGNO hesabnda ise; ilk yaryldan itibaren rencinin ald tm derslerin baar notu arlk katsaylar, bu derslere ait AKTS kredi deerleriyle arplarak elde edilen arpmlar toplanr ve bu toplam, AKTS kredi deerleri toplamna blnr. Blme sonucu, virglden sonra iki hane yrtlp yuvarlatlarak verilir.

c) Baar notlar (G) ile takdir edilen Beden Eitimi, Gzel Sanatlar ve benzeri dersler ANO ve AGNO hesabnda dikkate alnmaz.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) lgili yksekretim kurumu retim plannda gsterilen renimi izleyerek derslerin tmnden baarl olmu, mezuniyet iin gerekli AKTSyi tamamlam, AGNOsunu en az 2.00 dzeyine karm ve bu Ynetmelikte belirtilen btn almalar tamamlam renci, renimini bitirmi saylr ve kendisine ilgili yksek retim kurumunun lisans diplomas verilir.

(2) Faklteyi bitirenlere diplomalar ile birlikte ayrca diploma eki verilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmelie aadaki geici 2 nci madde eklenmitir.

GEC MADDE 2 (1) Bu Ynetmeliin 23 nc maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerindeki hkmler 2014-2015 Eitim-retim ylndan nce niversiteye kaytl olan renciler hakknda uygulanmaz.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Bilim niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

13/8/2006

26258

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

6/11/2008

27046

2-

24/9/2010

27709

3-

10/4/2012

28260

4-

9/8/2012

28379