27 Aralk 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29218

TEBL

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

6502 SAYILI TKETCNN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN
68
NC VE TKETC HAKEM HEYETLER YNETMELNN

6 NCI MADDELERNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN

ARTTIRILMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: TGM-2014/2)

Parasal Snrlar

MADDE 1 (1) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen parasal snrlar, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayl Resm Gazetede yaymlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliinde (Sra No:441) tespit edilen 2014 yl iin yeniden deerleme oran olan % 10,11 (yzde on virgl on bir) art esas alnarak, 1/1/2015 tarihinden itibaren geerli olmak zere:

6502 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunun 68 inci maddesinin 1 inci fkras ve 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tketici Hakem Heyetleri Ynetmeliinin 6 nc maddesi gereince;

Tketici hakem heyetlerinin, uyumazlklara bakmakla grevli ve yetkili olmalarna ilikin parasal snrlar;

a) le tketici hakem heyetleri iin st parasal snr, 2.200 Trk Liras,

b) Bykehir statsnde olan illerdeki il tketici hakem heyetleri iin parasal snr, 2.200 Trk Liras ile 3.300 Trk Liras aras,

c) Bykehir statsnde olmayan illerin merkezlerindeki il tketici hakem heyetleri iin st parasal snr, 3.300 Trk Liras,

) Bykehir statsnde olmayan illere bal ilelerdeki il tketici hakem heyetleri iin parasal snr, 2.200 Trk Liras ile 3.300 Trk Liras aras olarak tespit edilmitir.

Yrrlk

MADDE 2 (1) Bu Tebli 1/1/2015 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 3 (1) Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.