27 Aralk 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29218

TEBL

Adalet Bakanlndan:

YURT DII TEBLGAT VE STNABE TALEPLERNDE UYULMASI

GEREKEN USUL VE ESASLARA DAR TEBL

Yabanc lkelerden tebli ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2015 ylnda yaplacak uygulamada:

I. Yurt d tebligat ve istinabe ilemlerinde, Bakanlmzca bu konuda kartlan ve 16/11/2011 tarihinde yrrle giren 63/2 ve 63/3 sayl Genelgelerde belirtilen esaslar ve aklanan hususlarn gz nnde tutulmas,

II. Yurt d tebligat ve istinabe taleplerinde tebligat mevzuatmz uyarnca her tebligat ve istinabe talebi iin:

A. Tebligat talebinde:

1) Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti iin 23. TL posta gideri alnmas;

a) Tebligat Kanununun 25/a maddesi gereince tebli talebinde bulunulmas halinde, ilgilisince Maliye Bakanlnn Muhtelif Gelirler hesabna yatrlmasnn salanmas ve buna dair makbuz rneinin Lefkoa Bykeliliimize gnderilmesi veya tarih ve saysnn yazlan sevk yazsnda belirtilmesi,

b) Bunun dndaki tebli taleplerinin KKTC Yksek Mahkemesi Bakanlna dorudan iletilmesi,

c) Tebligat evrakna pul yaptrlmamas veya eklenmemesi,

2) Dier lkeler iin ise 44.- TL posta gideri alnmas,

a) lgilisince Maliye Bakanlnn Muhtelif Gelirler hesabna yatrlmasnn salanmas ve buna dair makbuz rneinin, Tebligat Kanununun 25/a maddesi gereince tebli talebinde bulunulmas halinde ilgili lkede bulunan d temsilciliimize gnderilen evraka eklenmesi veya tarih ve saysnn yazlan sevk yazsnda belirtilmesi,

b) Bunun dndaki tebli taleplerinin ilgili lke yetkili makamlarna dorudan gnderilmesi,

c) Tebligat evrakna pul yaptrlmamas veya eklenmemesi,

3) Tebligat Kanununun 25/a maddesi dndaki tebligat taleplerinde aada belirtilen lke uygulamalar esas alnarak;

a) Kanada adl makamlar araclyla yaplacak tebligatlarda masraf talep edildiinden, dzenlenecek 100 Kanada Dolar tutarnda ekin (eklerin alcs ksmna Ministry of Finance yazlmas, ayrca Canada ifadesinin eklenmemesi) evrak ile birlikte ilgili d temsilciliimize gnderilmesi,

b) Amerika Birleik Devletleri adl makamlar aracl ile yaplacak tebligatlarda masraf talep edildiinden Process Forwarding International adna Wells Fargo Bank, S.W.I.F.T. No: WIFBIUS6S account no: 2007107119 USA (ABA routing no: 12l000248 belirtilmek suretiyle) 95.- ABD Dolar tutarndaki masrafn tebligatn yaplaca kiinin ad ve soyad ile irket ise ismi belirtilmek suretiyle demesinin yaplp makbuz rneinin evrak ile birlikte PROCESS FORWARDING INTERNATIONAL, 633 YESLER WAY, SEATTLE, WA 98104, USA adresine gnderilmesi,

c) Fransa adl makamlar aracl ile yaplacak tebligatlarda masraf talep edildiinden Fransa iin Chambre Nationale des Huissiers de Justice adna ve muhatabn ismi ile birlikte dosya numaras yazlmak suretiyle BNP PARIBAS MAINE MONTPARNASSE Agence PARIS MAINE MONT (00274) RIB: 30004 00274 000 10225371 58 IBAN:FR76 3000 4002 7400 0102 2537 158 BIC:BNPAFRPPPXV hesabna, 50.- Euro yatrlarak makbuzun evrak ile birlikte Ministre de la Justice Service Civil de l'Entraide Judiciaire Internationale, 13 Place Vendme, Paris/France adresine gnderilmesi,

) Avustralya adl makamlar aracl ile yaplacak tebligatlarda masraf talep edildiinden tebli yaplacak adresteki posta kodu 2 (NSW) ile balyorsa 62.50 Avustralya Dolar, 08 veya 09 (Northern Territory) ile balyorsa bakent Darwinin 25 km uzana kadar olan yerler ve yaplacak en fazla ziyaret iin 143.00 Avustralya Dolar, posta kodu 4 (Queensland Eyaleti) ile balyorsa bir kii iin yaplacak bir saatlik tebligat hizmetinin karlnn 92.10 Avustralya Dolar (tebligat yaplacak adresin 8 kmlik alann tesinde olmas halinde gidilen her ilave km iin 3.30 Avustralya Dolar, tebligat hizmetinin yerine getirilme sresi 1 saati ayorsa, her ilave saat bana 28.90 Avustralya Dolar, eer tebligat hizmeti iki veya daha fazla kii iin yerine getirilecekse de 16.55 Avustralya Dolar) tutarndaki ekin Sidney Bakonsolosluumuz adna, dier posta kodlar sz konusu olduunda ise, Melburn Bakonsolosluu adna, Melburn ve yakn evresi iin 120.00 Avustralya Dolar, Viktorya Eyaleti'nde Melburn ve yakn evresi dndaki blgeler iin 170.00 Avustralya Dolar, grev blgesindeki Viktorya Eyaleti dndaki eyaletlerde (Gney Avustralya, Bat Avustralya, Tazmanya) bakentlerin merkezlerine 40 km'den uzak olmayan yerler iin 200.00 Avustralya Dolar tutarnda ekin evrak ile birlikte gnderilmesi,

d) Belika adl makamlar aracl ile yaplacak tebligatlarda masraf talep edildiinden 120.- Euro'nun veya karl Trk Lirasnn mahkeme veznesine peinen yatrlmasnn salanmas ve evrakn dorudan MINISTERE DE LA JUSTCE Boulevard de Waterloo, 115,1000 Bruxelles BELGQUE adresine gnderilerek, tebli ilemi sonucunda Belika makamlarnca istenilen masrafn denmesi,

e) Yunanistan adli makamlar araclyla yaplacak tebligatlarda masraf talep edildiinden Yunanistan iin "Hellenic Ministry of Justice, Transparency&Human Rights" adna ve muhatabn ismi ile birlikte dosya numaras yazlmak suretiyle "Bank of Greece, Bank Account Number: 23/2341147896, IBAN: GR9101000230000002341147896, Swift Code: BNGRGRAA" hesabna, 50.- Euro yatrlarak makbuzun evrak ile birlikte Hellenic Republic Ministry of Justice Directorate of Pardon Award and International Judicial Cooperation in Civil Cases 96 Mesogeion Ave. Athens 11527 GREECE adresine gnderilmesi,

f) Singapur yetkili makamlarnca yerine getirilecek tebligat ilemlerinde adrese teslim yntemine gre, 20 il 25 SGD (16 il 20 ABD Dolar) deien bir hizmet bedeli ve ilave olarak hizmet sertifikas damga harc karl 20 SGD (16 ABD Dolar) masraf talep edildiinden, cretin mahkeme veznesine avans olarak yatrlmas,

B. stinabe talebinde:

1) Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti iin 23. TL posta gideri alnmas, ilgilisince Maliye Bakanlnn Muhtelif Gelirler hesabna yatrlmasnn salanmas, ilgililerin ekonomik ve sosyal durumlarnn aratrlmasna ynelik adli yardm taleplerinin, dorudan Sosyal Hizmetler Dairesinin bal olduu K.K.T.C. alma Bakanlna gnderilmesi, istinabe evrakna pul yaptrlmamas veya eklenmemesi,

2) Dier lkeler iin ise 44.- TL posta gideri alnmas, ilgilisince Maliye Bakanlnn Muhtelif Gelirler hesabna yatrlmasnn salanmas ve buna dair makbuz rneinin, Bakanlmza gnderilen evraka eklenmesi veya tarih ve saysnn Bakanlmza yazlan sevk yazsnda belirtilmesi, istinabe evrakna pul yaptrlmamas veya eklenmemesi,

3) Almanya ile Kanadann Quebec Eyaleti makamlarnca istinabe taleplerimizin yerine getirilmesi iin masraf talep edildiinden, dinlenecek her bir tank iin ayrca 600.- TL avansn ilgilisince mahkeme veznesine depo ettirilmesi ve bu hususun Bakanlmza gnderilecek sevk yazsnda belirtilmesi,

4) Yurt dnda DNA testi istenen hallerde 3.000.- TL, kan tahlili yaplmas istenen hallerde 1.500.- TL, Trkiyede yaplacak tahlil ve DNA testi ilemlerine esas olmak zere yurt dndan kan ve doku rneinin alnmas istenen hallerde 500.- TLnin mahkeme veznesine avans olarak depo ettirilerek yabanc mahkemece talep edilecek masrafn denmesinden sonra arta kalabilecek meblan ilgilisine iade edilmesi,

5) Bilirkii tetkikini gerektiren dier talimat istemlerinde (hesap incelemesi, salk raporu alnmas gibi), istinabe masraf yabanc adl makam tarafndan talep edildiinde denmek zere, 500.- TL mahkeme veznesine avans olarak depo ettirilmesi,

6) Almanya ve Kanadann Quebec Eyaleti dndaki devletler, istinabe taleplerimizin yerine getirilmesi ile ilgili olarak nadiren masraf talep ettiklerinden, bu devletlere gnderilecek taleplerde ilgilisinden posta gideri dnda avans alnmamas, ancak o devlet adl makam tarafndan talep edilmesi halinde denmesini teminen ilgilisinden masrafn deneceine dair bir Taahhtname alnmas,

7) Kongo Demokratik Cumhuriyeti yetkili makamlarnca istinabe taleplerinin yerine getirilmesinde masraf talep edildiinden 100 ABD Dolar tutarndaki cretin mahkeme veznesine avans olarak yatrlmas ve ilave cretlerin de taraflarca karlanaca hususunda "Taahhtname" alnmas,

8) Danimarka makamlarnca istinabe talebi kapsamnda iletilen DNA testi taleplerinde asgari 8,953-DKK (Baba, anne ve ocuk dahil) (40 DKK transfer creti dahil), adres tespiti taleplerinde 115-DKK (40-DKK transfer creti dahil) cretin ilgilisince mahkeme veznesine avans olarak depo ettirilmesi, kan tahlili ve kan rnei alnmas taleplerinde ise talebin ieriine gre bildirilecek cretin Kopenhag Bykelilii "Hesap sahibi: Turkish Embassy, Banka ad: Danske Bank-Danimarka, ube No: 4001, Hesap No: 10409381, IBAN No: DK09 3000 0010 4093 81, SWIFT Kodu: DABADKKK" hesabna yatrlmas,

III. Uygulamaya 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren balanlmas,

gerektii Tebli olunur.