24 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29215

YNETMELK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlndan:

ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII STATSTK SSTEM VER

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/4/2014 tarihli ve 28962 sayl Resm Gazetede yaymlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl statistik Sistemi Veri Ynetmeliinin 2 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bu Ynetmelik, ESS Projesi ierisinde tasarlanan enerji politikalarn belirleme, enerji politikalarn izleme ve enerji politikalarn uygulama modllerinin aktif olarak kullanlabilmeleri, arz gvenliinin izlenmesi ve deerlendirilmesi, genel enerji dengesi ve sera gaz emisyon hesaplarnn gvenilir bir ekilde yaplabilmesi ve enerji ve tabii kaynaklar alanndaki verilerin corafi bilgi sistemi teknikleri ile toplanmas, depolanmas, ilenmesi, ynetimi, meknsal analizi, sorgulamas amacyla yrtlen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Corafi Bilgi Sistemi Projesi iin srekli ve periyodik olarak talep edilen veri setlerini ve bunlarn payda/alt paydalarca iletim biimini, zamann ve skln dzenleyen usul ve esaslar kapsar.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) CBS: Corafi Bilgi Sistemini,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) ESS ve CBS projelerinin teknolojik altyapsnn gelitirilmesi, bilgi gvenlii ve kullanclarn eitimi ile teknik eitim hizmetlerini Bakanlk SGB yrtr.

(3) ESS ve CBS projelerine veri seti salayan Bakanlk merkez tekilat ile bal, ilgili ve ilikili kurum ve kurulular ESSin teknolojik altyapsna uygun web servis metotlar uygulamasn kendi taraflarnda Bakanlk SGB koordinasyonunda gerekletirirler.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn ilk cmlesi ve (a) bendi aadaki ekilde deitirilmi, ayn fkraya aadaki (f) bendi eklenmitir.

Bakanlka istatistik sistemi ve CBS projesi iin talep edilen veri setleri aada snflanan sektrler erevesinde belirtilen paydalar tarafndan salanr.

a) Elektrik veri setleri EPDK, TEA, TEDA, EPA, EA, TETA, TEMSAN, B, DS ve ilgili alt paydalar,

f) Yenilenebilir enerji veri setleri YEGM, MTA ve ilgili alt paydalar,

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

ESS ve CBS veri setlerinin iletimi ve format

MADDE 7 (1) Paydalar tarafndan veri setlerinin iletimi, her paydaa ESS veri seti toplama uygulamas arayzlerinde tanmlanm olan formatlara uygun olacak ekilde gerekletirilir.

(2) Paydalar tarafndan CBSye veri setlerinin iletimi, her paydaa tanmlanm kullanc ad ve ifre yetkilendirmesiyle web uygulamas zerinden alacak olan arayzlerde tanmlanm olan formatlara uygun olacak ekilde gerekletirilir.

(3) Paydalar tarafndan veri setlerinin iletilmesinde temel ve nihai yntem, web servis metotlar kullanlarak ESS ve CBSye veri gnderilmesidir.

(4) Web servisi kullanm yntemiyle henz veri bildirimi salayamam olan paydalar, bu konuda yetkinlik salayncaya kadar olan dnemde, veri seti bildirimlerini ESS veri toplama uygulamas zerinden kontroll-formatl dosyalar vastasyla srdrr. Bu yntem ile veri seti bildiriminde, iletilen her veri seti iin ESS veri toplama uygulamas arayznden indirilen kontroll-formatl dosyada bulunan alanlar dosya zerinde belirtilen formatta doldurulur ve format bozulmadan son haline getirilen dosya ayn web arayz vastasyla ESSe yklenir.

(5) Paydalar bu Ynetmelik kapsamnda talep edilen verileri gizlilik gerekesiyle Bakanla vermekten imtina edemez.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(3) CBS projesi kapsamnda veri bildirimi salamas gereken paydalar, yetkileri dahilinde web uygulamas zerinden alacak olan arayzlerde belirtilmi sklklarda ilgili verileri gnceller.

MADDE 7 Ayn Ynetmelie 9 uncu maddesinin ikinci fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

(3) Paydalar CBSye dzenli ve istenen formatta veri ak salamak amacyla en az bir ynetici ve iki uzman personelden oluan bir corafi bilgi sistemi ekibi grevlendirir.

MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yrtr.