24 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29215

KURUL KARARI

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5313/2-b Karar Tarihi: 20/11/2014

Enerji Piyasas Dzenleme Kurulunun 20/11/2014 tarihli toplantsnda; 18/3/2012 tarihli ve 28237 sayl Resm Gazetede yaymlanan 8/3/2012 tarihli ve 3727 sayl Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasasnda Lisans Bavurusu ve Bildirim Aklamalarna likin Kurul Kararnn 11 inci maddesinin yrrlkten kaldrlmasna dair aadaki deiikliin Resm Gazetede yaymlanmak zere Babakanla gnderilmesine,

karar verilmitir.

SIVILATIRILMI PETROL GAZLARI (LPG) PYASASINDA LSANS

BAVURUSU VE BLDRM AIKLAMALARINA LKN KURUL

KARARINDA DEKLK YAPILMASINA DAR

KURUL KARARI

MADDE 1 18/3/2012 tarihli ve 28237 sayl Resm Gazetede yaymlanan 8/3/2012 tarihli ve 3727 sayl Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasasnda Lisans Bavurusu ve Bildirim Aklamalarna likin Kurul Kararnn 11 inci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 2 Bu Karar yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Karar hkmlerini Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Bakan yrtr.