24 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29215

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

SU, ELEKTRK VE GAZ SAYALARI TAMR VE AYAR

CRET TARFES HAKKINDA TEBL

(TEBL NO: MSGM-2014/11)

Ama, kapsam ve dayanak

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayl ller ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarnca su, elektrik ve gaz sayalarnn tamir ve ayar cretlerinin belirlenmesidir.

(2) Bu Tebli, sayalarn tamir, bakm ve ayar cretlerini kapsar.

Reddedilen sayalar

MADDE 2 (1) Muayenesi sonucunda reddedilen sayalar iin hibir cret talep edilmez.

cret tarifesini asma zorunluluu

MADDE 3 (1) Ek-lde yer alan tarifenin, tamir ve ayar istasyonlarnda kolayca grlebilecek bir yere aslmas zorunludur.

Cezai ilem

MADDE 4 (1) Ek-lde yer alan tarifede belirtilen cretlerin stnde cret talep eden veya alanlar hakknda 3516 sayl ller ve Ayar Kanununun 15 inci maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi hkm uyarnca ilem yaplr.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 5 (1) 10/12/2013 tarihli ve 28847 sayl Resm Gazetede yaymlanan Su, Elektrik ve Doal Gaz Sayalarnn Tamir ve Ayar cret Tarifesi Hakknda Tebli (Tebli No: MSGM-2013/43) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 6 (1) Bu Tebli 1/1/2015 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 7 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

 

Ek- 1

SU, ELEKTRK VE GAZ SAYALARININ TAMR VE AYAR CRETLER TARFES

 

L ALETNN CNS CRET (TL/Adet)

1 SU SAYALARI AYAR CRETLER

1.1 Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayalar (10 m3/h dhil) 8,3 TL

1.2 Anma debisi 10 m3/h'den byk olan sayalar 11,7 TL

2 SU SAYALARI TAMR CRETLER

2.1 Sayalarn i ve d temizlii ile yalanmalarn gerektiren, ancak para deitirilmesini gerektirmeyen tamirleri iin

2.1.1 Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayalar (10 m3/h dhil) 8,3 TL

2.1.2 Anma debisi 10 m3/h'den fazla olan sayalar 11,7 TL

2.2 Para deitirilmesini gerektiren hallerde, para bedeline ilaveten parann deitirilmesi iin iilik creti olarak

2.2.1 Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayalar (10 m3/h dhil) 3,7 TL

2.2.2 Anma debisi 10 m3/h'den fazla olan sayalar 5,4 TL

2.3 Boyamay gerektiren hallerde:

2.3.1 Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayalar (10 m3/h dhil) 3,7 TL

2.3.2 Anma debisi 10 m3/h'den fazla olan sayalar 5,4 TL

3 ELEKTRK SAYALARI AYAR CRETLER

3.1 Tek fazl sayalar 6,4 TL

3.2 fazl aktif enerji sayalar 8,3 TL

3.3 Reaktif enerji sayalar 9,8 TL

4 ELEKTRK SAYALARI TAMR CRETLER

4.1 Sayalarn i ve d temizlii ile yalanmalarn gerektiren, ancak para deitirilmesini gerektirmeyen tamirleri iin

4.1.1 Tek fazl sayalar 8,3 TL

4.1.2 fazl aktif enerji sayalar 9,8 TL

4.1.3 Reaktif enerji sayalar 11,7 TL

4.2 Para deitirilmesini gerektiren hallerde, para bedeline ilaveten parann

deitirilmesi iin iilik creti olarak 3,7 TL

4.3 Boyamay gerektiren hallerde beher saya iin sayacn durumuna

gre 2,2 TL ile 3,7 TL arasnda boyama creti alnr.

5 REDKTRL VE DEMANDMETREL ELEKTRK SAYALARI

Redktr ile birlikte muayene edilen sayalar ile demandmetreli sayalarda 4 nc

maddede yazl miktarlarn % 50 fazlas alnr. Yalnz redktr muayenelerinde beher

redktr iin 6,4 TL

6 GAZ SAYALARI AYAR CRETLER

6.1 Bykl G6 snfna kadar olan sayalar (G6 dhil) 9,2 TL

6.2 G10 - G25 snf sayalar 15,4 TL

6.3 G40 - G65 snf sayalar 32,7 TL

6.4 G100 - G160 snf sayalar 40,1 TL

6.5 G250 - G400 snf sayalar 74 TL

6.6 G650 - G1600 snf sayalar 148,1 TL

6.7 G2500 - G6500 snf sayalar 215,9 TL

6.8 G10000 ve st 277,6 TL

7 GAZ SAYALARI TAMR CRETLER

7.1 Sayalarn i ve d temizlii ile yalanmalarn gerektiren, ancak para deitirilmesini gerektirmeyen tamirleri iin

7.1.1 Bykl G6 snfna kadar olan sayalar (G6 dhil) 9,2 TL

7.1.2 G10 - G25 snf sayalar 15,4 TL

7.1.3 G40 - G65 snf sayalar 32,7 TL

7.1.4 G100 - G160 snf sayalar 40,1 TL

7.1.5 G250 - G400 snf sayalar 74 TL

7.1.6 G650 - G1600 snf sayalar 148,1 TL

7.1.7 G2500 - G6500 snf sayalar 215,9 TL

7.1.8 G10000 ve st 277,6 TL

7.2 Para deitirilmesini gerektiren hallerde, para bedeline ilaveten parann deitirilmesi iin iilik creti olarak

7.2.1 Bykl G6 snfna kadar olan sayalar (G6 dhil) 9,2 TL

7.2.2 G10 - G25 snf sayalar 12,9 TL

7.2.3 G40 - G65 snf sayalar 18,5 TL

7.2.4 G100 - G160 snf sayalar 24,7 TL

7.2.5 G250 - G400 snf sayalar 37 TL

7.2.6 G650 - G1600 snf sayalar 49,3 TL

7.2.7 G2500 - G6500 snf sayalar 61,7 TL

7.2.8 G10000 ve st 74 TL

7.3 Boyamay gerektiren hallerde her bir saya iin boyama creti olarak

7.3.1 Bykl G6 snfna kadar olan sayalar (G6 dhil) 7,2 TL

7.3.2 G10 - G25 snf sayalar 12,3 TL

7.3.3 G40 - G65 snf sayalar 18,5 TL

7.3.4 G100 - G160 snf sayalar 24,7 TL

7.3.5 G250 - G400 snf sayalar 30,9 TL

7.3.6 G650 - G1600 snf sayalar 37 TL

7.3.7 G2500 - G6500 snf sayalar 49,3 TL

7.3.8 G10000 ve st 61,7 TL

8 Aboneler tarafndan vaki ikyetler zerine yaplacak muayenelerde sayacn doru alt tespit edilirse, yerinden sklp takma masraf olarak:

8.1 Gaz sayalar iin:

8.1.1 Bykl G6 snfna kadar olan sayalar (G6 dhil) 16,4 TL

8.1.2 G10 - G25 snf sayalar 24,7 TL

8.1.3 G40 - G65 snf sayalar 30,9 TL

8.1.4 G100 - G160 snf sayalar 43,2 TL

8.1.5 G250 - G400 snf sayalar 61,7 TL

8.1.6 G650 - G1600 snf sayalar 92,6 TL

8.1.7 G2500 - G6500 snf sayalar 154,3 TL

8.1.8 G10000 ve st 215,9 TL

8.2 Su sayalar iin 16,3 TL, elektrik sayalar iin ise Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu tarafndan belirlenen cretler alnr.

9 Beher saya iin kullanlan damga teli ve kurun karlnda iilik dhil 1,9 TL cret alnr.

10 n demeli elektronik kartl sayalarn tamir ve ayar cretleri % 50 daha fazla alnr (Boyama cretleri hari).