16 Aralık 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29207

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2014/81

Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Zeynep KENAN seçilmiştir.

15/12/2014

                                                                                                                                       Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI