5 Aralk 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29196

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA KORUNMA NLEMLERNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2014/10)

Bavuru

MADDE 1 (1) Yerli retici tarafndan 8517.12.00.00.11 gmrk tarife istatistik pozisyonunda alcs bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlar tanm altnda snflandrlan eyann ithalatnda son yllarda art olduu ve yerli retimin bu ithalattan ciddi zarar grd ve ciddi zarar tehdidine maruz kald belirtilerek, ithalatta korunma nlemlerine ilikin mevzuat erevesinde, sz konusu eyann ithalatnda korunma nlemi alnmas iin Ekonomi Bakanl (Bakanlk) thalat Genel Mdrlne (Genel Mdrlk) bavuruda bulunulmutur. Sz konusu bavurunun gizli olmayan zetine Bakanln internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) ticaret politikas savunma aralar sayfasnda yer alan korunma nlemleri/yryen soruturmalar balantsndan ulalabilmektedir.

n inceleme

MADDE 2 (1) Bavuru konusu eyann ithalat inceleme dneminde art gstermitir.

(2) Bavuru sahibi firmann ekonomik gstergelerinde bozulma olduu tespit edilmitir.

Karar

MADDE 3 (1) thalatta Korunma nlemlerini Deerlendirme Kurulu, bavuru konusu eyann ithalatnda 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Korunma nlemleri Ynetmelii (Ynetmelik) hkmleri erevesinde korunma nlemi soruturmas (soruturma) almasna toplantya katlan yelerin oy birlii ile karar vermitir.

Soruturmann yrtlmesi

MADDE 4 (1) Soruturma, Ynetmeliin ilgili hkmleri kapsamnda Genel Mdrlk tarafndan yrtlr. Soruturma ile ilgili tm yazmalar aada belirtilen yetkili merci ile yaplr.

T.C. Ekonomi Bakanl

thalat Genel Mdrl

Korunma nlemleri Dairesi

nn Bulvar No: 36, 06510 Emek/ANKARA

Tel: (+90 312) 204 77 20 Faks: (+90 312) 204 86 33

E-A: http://www.ekonomi.gov.tr

E-Posta: korunma@ekonomi.gov.tr

lgili taraflar

MADDE 5 (1) Ekte yer alan ilgili taraf bavuru formunu bu Tebliin yaym tarihinden itibaren yirmi gn iinde doldurarak Genel Mdrle gnderenler soruturma kapsamnda ilgili taraf olarak kabul edilirler.

Grlerin sunulmas ve bilgi verilmesi

MADDE 6 (1) lgili taraf bavuru formunu doldurarak 5 inci maddede belirtilen sre ierisinde gnderenlere http://www.ekonomi.gov.tr/ithgozetim/index.cfm adresinden ulalabilen ilgili taraf soru formuna giri yapabilecekleri kullanc ad ve ifre Genel Mdrlke bildirilir. Kullanc ad, ilgili taraf bavuru formunda beyan edilen e-posta adresi olarak belirlenir. lgili taraflarn, bildirilen kullanc ad ve ifreyi kullanarak ilgili taraf soru formunu elektronik ortamda bu Tebliin yaym tarihinden itibaren otuz gn iinde doldurmalar gerekmektedir. lgili taraf soru formunun doldurulmasyla ilgili olarak Genel Mdrlk ile temas kurulmas mmkn bulunmaktadr.

(2) Bakanlk gerekli grmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

lgili taraflarn dinlenmesi

MADDE 7 (1) lgili taraflar, varsa szl olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf bavuru formunda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Talep edilmesi halinde dzenlenecek olan dinleme toplantsnn yaplaca yer ve tarih ile soruturmaya ilikin dier duyurular 1 inci maddede balants belirtilen Bakanln internet sitesinde iln edilecektir.

Gizlilik

MADDE 8 (1) Soruturma srasnda ilgili taraflarca verilen bilgiler Ynetmeliin 6 nc maddesinde belirtilen hkmler erevesinde gizli olarak deerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatal bilgi verilmesi

MADDE 9 (1) Ynetmeliin 4 nc maddesi uyarnca, soruturmann herhangi bir aamasnda Genel Mdrlke istenen bilgilerin ngrlen sre iinde temin edilememesi ya da soruturmann engellendiinin anlalmas halinde soruturma mevcut veriler zerinden sonulandrlr. Genel Mdrlke ilgililer tarafndan salanan bilgilerin yanl olduu tespit edildii takdirde bu bilgiler dikkate alnmaz.

Soruturmann sresi

MADDE 10 (1) Soruturma, Genel Mdrlke yrtlerek dokuz ay iinde tamamlanr. Gerekli hallerde bu sre alt ay uzatlabilir.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Eki iin tklaynz