2 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29193

TEBL

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

GMRK GENEL TEBL (YETKLENDRLM GMRK MAVRL)

(SER NO: 2)NDE DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(YETKLENDRLM GMRK MAVRL)

(SER NO: 5)

MADDE 1 5/5/2011 tarihli ve 27925 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Genel Teblii (Yetkilendirilmi Gmrk Mavirlii) (Seri No:2)nin 21 inci maddesinin altnc fkrasnn (a) bendinin (8) numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

(8) Yetkilendirilmi gmrk maviri tarafndan dolayl temsil suretiyle i takibi yapan gmrk mavirine 11 inci maddede yer alan tespit ilemleri haricinde bir hizmet verilmesi, bu kiiler arasnda hizmet faturas alverii yaplmas, karlkl/karlksz para veya ekonomik deer transferi yaplmas.

MADDE 2 Ayn Tebliin 22 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir:

(1) 21 inci maddenin be, alt ve sekizinci fkralarna aykr davranan, grevini bamszlk, tarafszlk ve drstlkle yapmayan veya kusurlu olarak yapan ya da Kanunda yer alan meslein genel prensiplerine aykr harekette bulunan yetkilendirilmi gmrk mavirinin yetki belgesi geri alnr, kullanc koduna ve ifresine program zerinden bloke konarak ilem yapmas engellenir. Bu ekilde yetki belgesi geri alnan yetkilendirilmi gmrk mavirlerine be yl sre gemeden tekrar yetki belgesi verilmez.

MADDE 3 Ayn Tebliin 23 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) 21 inci maddenin bir, , dokuz ve onuncu fkralarna aykr davranan yetkilendirilmi gmrk maviri hakknda 4458 sayl Gmrk Kanununun geici 6 nc maddesi uyarnca ilem yaplr.

MADDE 4 Ayn Tebliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin (6) ila (9) numaral alt bentleri, 13 nc maddesinin birinci ve drdnc fkralar, 17 nci maddesinin ikinci fkrasnn (a), (b), (d) ve (e) bentleri, 19 uncu maddesinin drdnc fkras, 20 nci maddesinin iki ila altnc fkralar, 21 inci maddesinin drdnc, on birinci ve on ikinci fkralar, 23 nc maddesinin beinci ve altnc fkralar ile geici 2 nci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

GEC MADDE 1 Bu Tebliin yrrle girmesinden nce ayn Tebliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin (6) ila (9) numaral alt bentleri uyarnca dzenlenmi szlemelere ilikin tespit ilemleri 31/12/2014 tarihine kadar sonlandrlr.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.