30 Kasım 2014 Tarihli ve 29191 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2014/7016  6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Batman Üniversitesi Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Batman Üniversitesi Petrol Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/35)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri