28 Kasm 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29189

KURUL KARARI

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5290 Karar Tarihi: 3/11/2014

Enerji Piyasas Dzenleme Kurulunun 3/11/2014 tarihli toplantsnda; ekli;

31/5/2011 tarihli ve 3242/2 sayl Petrol Piyasasnda Lisans Bavurusu Aklamalar Hakknda Kurul Karar ile 31/5/2011 tarihli ve 3242/3 sayl Petrol Piyasasnda Lisans Tadili Bavurularnda Aranacak Bilgi ve Belgelere likin Kurul Kararnda Deiiklik Yaplmasna Dair Kurul Kararnn kabul edilerek yaymlanmasna,

karar verilmitir.

 

31/5/2011 tarihli ve 3242/2 sayl Petrol Piyasasnda Lisans Bavurusu Aklamalar

Hakknda Kurul Karar ile 31/5/2011 tarihli ve 3242/3 sayl Petrol Piyasasnda

Lisans Tadili Bavurularnda Aranacak Bilgi ve Belgelere likin Kurul

Kararnda Deiiklik Yaplmasna Dair Kurul Karar

MADDE 1 31/5/2011 tarihli ve 3242/2 sayl Petrol Piyasasnda Lisans Bavurusu Aklamalarna likin Kurul Kararnn 3 nc maddesinin birinci fkrasna (u) bendi eklenmitir.

u) TVsiz satlardan dolay, Kanunun 20 nci maddesi Kapsamnda Lisansnn ptal Edilmedii ve/veya Lisans ptal Edilen Tzel Kiilikler ile likisinin Bulunmadna Dair Beyan: Kanunun idari yaptrmlar balkl 20 nci maddesinin birinci ve/veya beinci fkralar uyarnca lisans iptal edilen tzel kii, lisans iptaline konu fiilin ilendii tarihte bu tzel kiilikte yzde ondan fazla paya sahip ortak, ynetim kurulu bakan ve/veya yesi ile bu tzel kiilii temsil ve ilzama yetkili olunmadna ilikin yazl beyan,

MADDE 2 3242/2 sayl Kurul Kararnn 5 inci maddesinin birinci fkrasna (k) bendinden, 6 nc maddesinin birinci fkrasna (j) bendinden, 7 nci maddesinin birinci fkrasna (k) bendinden, 8 inci maddesinin birinci fkrasna () bendinden, 9 uncu maddesinin birinci fkrasna () bendinden, 10 uncu maddesinin birinci fkrasna (h) bendinden, 11 inci maddesinin birinci fkrasna (j) bendinden, 12 nci maddesinin birinci fkrasna (h) bendinden, 13 nc maddesinin birinci fkrasna (f) bendinden ve 14 nc maddesinin birinci fkrasna () bendinden sonra gelmek zere aadaki bent eklenmi ve bent numaralar buna gre teselsl ettirilmitir.

TVsiz satlardan dolay Kanunun 20 nci maddesi Kapsamnda Lisansnn ptal Edilmedii ve/veya Lisans ptal Edilen Tzel Kiilikler ile likisinin Bulunmadna Dair Beyan:

MADDE 3 31/5/2011 tarihli ve 3242/3 sayl Petrol Piyasasnda Lisans Tadili Bavurularnda Aranacak Bilgi ve Belgelere likin Kurul Kararnn 4 nc maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Ayn lisansa ilikin olarak, bir dileke ile birden fazla tadil yaplmas iin talepte bulunulduu takdirde tek lisans tadili bedeli alnr. Yetkili idare tarafndan gerekletirilen mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer ismi deiiklikleri nedeniyle yaplacak lisans tadillerinden lisans tadil bedeli alnmaz.

MADDE 4 3242/3 sayl Kurul Kararnn 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Mevcut bayilik szlemesinin sona erdiini gsteren fesih veya yenilememe ihbarnamesinin bir sureti veya karlkl fesih protokol veya dier sona erme hallerinde buna ilikin bilgi ve varsa belge.

MADDE 5 Bu Karar, yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Karar hkmlerini, Enerji Piyasas Dzenleme Kurulu Bakan

yrtr.