26 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29187

ATAMA KARARI

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2014/1132

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine Dolunay YÜKSEL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

25/11/2014

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan