26 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29187

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      24 Kasım 2014

        69471265-305-10916

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Uluslararası Sanat Festivali Basın Toplantısına katılmak üzere; 25 Kasım 2014 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            24 Kasım 2014

       68244839-140.03-300-627

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10916 sayılı yazınız.

Uluslararası Sanat Festivali Basın Toplantısına katılmak üzere, 25 Kasım 2014 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI