8 Kasm 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29169

YNETMELK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

ORGANZE SANAY BLGELER YER SEM YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayl Resm Gazetede yaymlanan Organize Sanayi Blgeleri Yer Seimi Ynetmeliinin 5 inci maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Belediye snrlar veya mcavir alan snrlar ierisinde olmas halinde; Bykehir belediyesinin olmad yerlerde ilgili belediyenin, hem bykehir belediyesi hem de ile belediyesi snrlar ierisinde olmas halinde ise sadece bykehir belediyesinin

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

17/1/2008

26759

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

21/2/2008

26794