6 Kasım 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29167

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    4 Kasım 2014

        69471265-305-10078

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 6 Kasım 2014 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          4 Kasım 2014

       68244839-140.03-271-571

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10078 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Kasım 2014 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI