6 Kasm 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29167

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Says : 2014/6942

Birlemi Milletler Gvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011)ve 1989 (2011) sayl kararlaryla listelenen kii, kurulu veya organizasyonlarn tasarrufunda bulunan mal varlnn dondurulmas hakkndaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayl Bakanlar Kurulu Kararnn eki (1) sayl Listede deiiklik yaplmasna ilikin ekli Kararn yrrle konulmas; Maliye Bakanlnn 30/10/2014 tarihli ve 17346 sayl yazs zerine, 6415 sayl Terrizmin Finansmannn nlenmesi Hakknda Kanunun 5 inci maddesine gre, BakanlarKurulunca 31/10/2014 tarihinde kararlatrlmtr.

 

Recep Tayyip ERDOAN

CUMHURBAKANI

Ahmet DAVUTOLU

Babakan

B. ARIN A. BABACAN Y. AKDOAN N. KURTULMU

Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs

B. BOZDA A. SLAM V. BOZKIR F. IIK

Adalet Bakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Avrupa Birlii Bakan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan

F. ELK . GLLCE M. AVUOLU N. ZEYBEKC

alma ve Sosyal Gvenlik Bakan evre ve ehircilik Bakan Dileri Bakan Ekonomi Bakan

T. YILDIZ A. . KILI M. M. EKER N. CANKL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Genlik ve Spor Bakan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Gmrk ve Ticaret Bakan

E. ALA C. YILMAZ M. M. EKER M. MEK

ileri Bakan Kalknma Bakan Kltr ve Turizm Bakan V. Maliye Bakan

N. AVCI . YILMAZ V. EROLU

Mill Eitim Bakan Mill Savunma Bakan Orman ve Su leri Bakan

M. MEZZNOLU L. ELVAN

Salk Bakan Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan

 

Kararn Eki Karar