5 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29166

YÖNETMELİK

Yaşar Üniversitesinden:

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/9/2007 tarihli ve 26659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaşar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.