2 Kasım 2014 Tarihli ve 29163 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—  Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

KURUL KARARI

—  Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016) ile İlgili 26/8/2014 Tarihli ve 2014/23 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri