18 Ekim 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29149

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNÜN GERİ ALINMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/29)

MADDE 1 – (1) 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2006/21) hükümlerine aykırı davranan aşağıda unvan ve adresi belirtilen şirketin “Uluslararası Gözetim Şirketi” statüsü, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca geri alınmıştır.

“

Firma Unvanı

Adresi

CCI ULUSLARARASI GÖZETİM

HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

BARBAROS BULVARI NO: 18 YILDIZ APT. KAT:4 D.9

BALMUMCU-BEŞİKTAŞ İSTANBUL

”

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.