18 Ekim 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29149

KADRO ARTIRILMASI KARARI

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1082

1 – Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı kadrosunun 2’den 4’e çıkarılması 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (i) bendi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

17/10/2014

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                           Efkan ALA

                  Başbakan                                                  İçişleri Bakanı