14 Ekim 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29145

YÖNETMELİK

Fatih Üniversitesinden:

FATİH ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2011 tarihli ve 28032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/8/2011

28032

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/8/2012

28395