11 Ekim 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29142

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH            :  30/9/2014

KARAR NO    :  2014/98

KONU              :  Maliye Hazinesine ait Aksaray taşınmazı.

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/9/2014 tarih ve 6329 sayılı yazısına istinaden;

1. Kurulumuzun 1/6/2010 tarih ve 2010/31 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programa alınan Maliye Hazinesine ait Aksaray ili, Merkez ilçesi, Taşpazar Mahallesi, 3950 ada 8 numaralı 33.911,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın ifrazından oluşan 23.111,00 m2 yüzölçümlü 12 numaralı parselin özelleştirme kapsam ve programdan çıkarılmasına ve eski statüsüne (Maliye Hazinesi) iadesine,

2. Maliye Hazinesine ait Aksaray ili, Merkez ilçesi, Taşpazar Mahallesi 3950 ada 14 numaralı 24.101,00 m2 yüzölçümlü parselin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

3. Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2020 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.