11 Ekim 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29142

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki tabloda yer alan 1604.31.00.00.00 ve 1604.32.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) havyar ve havyar yerine kullanılan ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“

1604.31.00.00.00

Havyar

500.000

 

 

1604.32.00.00.00

Havyar yerine kullanılan ürünler

20.000

”

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.