9 Ekim 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29140

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.               :  2014/80

İşyeri                       :  Coko Werk Plastik San. Ltd. Şti.

                                    ÇOSB Gaffar Okkan Cad. Zafer Sok. No: 11 Çerkezköy/TEKİRDAĞ

SGK Sicil No.         :  1039662.059

Tespiti İsteyen        :  Çelik-İş Sendikası

İnceleme                  :  Coko Werk Plastik San. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinin idari bölümü, üretim bölümü (enjeksiyon, montaj ve boyahane), kalite kontrol bölümü, lojistik bölümü olmak üzere dört ana bölümden oluştuğu, işyerinde buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası gibi plastikten beyaz eşya yan bağlantı ürünlerin (alt gövde, su girişi plastiği, su şalteri, plastik çerçeve, sansör koruyucu, çamaşır makinası ön ve arka kapak çerçevesi, alt taban plastiği, plastik kapı kolu, kapak vb.) imalatı yapıldığı, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar : Coko Werk Plastik San. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi uyarınca karar verilmiştir.