9 Ekim 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29140

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                      1 Ekim 2014

         69471265-305-8722

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Yıllık Toplantısına katılmak üzere; 9 Ekim 2014 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                           1 Ekim 2014

       68244839-140.03-235-502

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 1/10/2014 tarihli ve 69471265-305-8722 sayılı yazınız.

             Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Yıllık Toplantısına katılmak üzere, 9 Ekim 2014 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI