2 Ekim 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29137

YNETMELK

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumundan:

MAKARON RETM VE TCARETNE LKN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayl Resm Gazetede yaymlanan Makaron retimi ve Ticaretine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 12 nci maddesinin onuncu fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(10) Makaronlar, birim paketleri iinde 200 adet makaron bulunacak ekilde piyasaya arz edilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin sekizinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(8) 16 nc madde uyarnca temin edilerek retilen makaron birim paketleri zerinde yer alan bandrollerin her bin adedi iin on Trk Liras sat hizmet bedeli alnr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesinin sonuna aadaki fkralar eklenmitir.

(7) 26/9/2014 tarihinden nce Kurumdan lke iindeki sarmalk kylm ttn mamul reticilerine satmak veya ihra amacyla makaron retim tesisi iin retim ve Faaliyet zni Uygunluk Belgesi alanlar, makaron retim ve ticareti yapabilmeleri iin Kuruma mracaat ederek bu Ynetmelie uygun retim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almalar gerekir. Bu durumda, tesis kapasitesinde art olmad takdirde uygunluk belgesi bedeli alnmaz. Kapasite art olduunda ise artan kapasite miktarna gre hesaplanan uygunluk belgesi bedeli alnr.

(8) 26/9/2014 tarihinden nce Kurumdan lke iindeki sarmalk kylm ttn mamul reticilerine satmak veya ihra amacyla makaron retim tesisi iin retim ve Faaliyet zni Uygunluk Belgesi alanlardan, bu Ynetmelie uygun makaron retim tesisi kurmama karar alanlarn retim tesisleri, en ge 31/12/2015 tarihine kadar 19 uncu madde hkmleri erevesinde faaliyetine son verdirilerek kapatma ilemi sonulandrlr. Bu fkra kapsamnda retim tesislerinde bulunan makaron imalat ve paketleme ile filtre ubuu imalat makineleri sadece firmalara devredilebilir. Devredilecek makine ve ekipman iin, yeni teknolojiyi haiz ve kullanlmam olmas art aranmaz.

(9) 26/9/2014 tarihinden nce Kurumdan sarmalk kylm ttn mamul retim tesisi iin retim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alanlar, bu Ynetmelie uygun makaron retim tesisi kurmamaya karar vermeleri halinde, retim tesislerinde bulunan makaron retimi ile ilgili makine ve ekipmanlar yurt d edebilir, hurdaya ayrlmak suretiyle imhasn ve hurda olarak satn yapabilir ya da baka bir firmaya devredebilir. Bu ilemlerden herhangi birisi yaplmad takdirde en ge 31/12/2015 tarihine kadar tesiste bulunan makaron retimi ile ilgili makine ve ekipmanlar sklerek depoda muhafaza edilir. Bu fkra kapsamnda firmalara yaplacak makine ve ekipman devirlerinde, yeni teknolojiyi haiz ve kullanlmam olmas art aranmaz.

(10) Bu maddenin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fkrasna uygun ilem yaplanlarn, bu maddenin nc ve drdnc fkras hkmleri kapsamndaki haklar sakldr.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/6/2014

29044